top of page

Regulatory Compliance as a Service.

Ta kontroll över din regelefterlevnad och informationssäkerhet - med automatik.

Kort om oss

Vi hjälper våra kunder automatisera sin regelefterlevnad och informationssäkerhet.

2021

NIC grundas i Stockholm genom en management buy-out.

NIS2

DORA

GDPR

ISO27000

Några av de regelverk vi dagligen hjälper våra kunder att efterleva. 

425 Bn

Informationsobjekt hittills scannade av oss åt våra kunder.

4

Principer:

Identifiera.

Skydda.

Förhindra intrång.

Automatiskt.

Intro anchor

    Informationssäkerhet behöver vara på alla organisationers agenda.

"

Information blir allt värdefullare, vilket ställer allt högre krav på dess kontroll och skydd

Nordic Information Control hjälper dig att skydda din information och följa de gällande regelverken såsom NIS2, DORA och GDPR samt ISO27000.

 

Vår lösning, NIC Platform är marknadsledande och helt automatiserad.

Vi löser era utmaningar så att ni kan fokusera på er verksamhet.

 

Hur ligger ni till idag?

NIC Logo 2023 + asssets (3).png
NIC Logo 2023 + asssets.png

Automatiserad inventering och klassificering av information.

Vi använder AI och ML för att för att automatiserat identifiera och klassificera information - strukturerad eller ostrukturerad och oavsett teknologi, eller lagringssätt.

Automatiserat 
skattningsverktyg.

NIC Platforms automatiserade skattningsverktyg hjälper dig att snabbt och enkelt identifiera relevant regelverk för din verksamhet.

Automatiserad 
policyefterlevnad.

NIC Platform övervakar automatiskt dina informationssäkerhetspolicys och rapporterar överträdelser.

Vi använder avancerade tekniker för att identifiera och rapportera eventuella avvikelser från dina policys. Detta hjälper dig att säkerställa att din information är skyddad och att du följer gällande regelverk.

Rådgivning och stöd hela vägen.

Vi ger dig rådgivning och stöd hela vägen. Med vår plattform och våra experter hjälper vi dig att hantera din informationssäkerhet på ett effektivt och säkert sätt.

Våra teknikpartners

asurgent logo light_edited.png
Microsoft-Logo-White_edited.png

NIC används bland annat av

image.png
image.png
image.png
bottom of page